GARANTIJAS NOTEIKUMI - Nordis

 

GARANTIJAS NOTEIKUMI:

Oficiālie Nordis dīleri Latvija: Baltic Refrigeration Group SIA.

Paldies, ka izvēlējāties Nordis iekārtas, mēs apliecinām, ka iekārtas atbilst ES kvalitātes prasībām un produktu ražotāju standartiem. Uz izstrādājumiem attiecīgi 36 mēnešu ražotāja garantija, ja tie iegādāti no pārdevēja, kas var būt oficiālais pārstāvis vai starpnieks. Garantija ir spēkā no dienas, kad izsniegts PVN rēķins vai cits dokuments (piemēram, čeks, pieņemšanas-nodošanas akts), kas apliecina iekārtas iegādi, ar nosacījumu, ka iekārta ir uzstādīta pircēja (galīgā lietotāja) telpās kvalitatīvi, saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas instrukcijām un spēkā esošajiem standartiem un ka iekārtai tiek veikta sistemātiska profilaktiskā apkope.

 

  1. Ofiaciālais Nordis pārstāvis garantē, ka pārdotās Nordis iekārtas ir jaunas un bez defektiem, un garantijas laikā nomainīs tikai bojātās detaļas. Garantija neparedz kompensāciju par jebkādiem citiem bojājumiem vai citām prasībām.

 

  1. Garantija ir spēkā tikai tad, ja iekārtu uzstādījušas un nodevušas ekspluatācijā fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir darbības ar aukstumu aģentu sertifikāts.

 

  1. Par iekārtas pēcpārdošanas servisu un apkopi lūdzam vērsties pie juridiskām vai fiziskām personām, kas veikušas uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā un regulēšanas darbus.

 

  1. Garantijas nosacījumi:

a. Nordis iekārtu uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja uzstādīšanas instrukcijām un piemērojamiem standartiem.

b. Iekārta jālieto atbilstoši tās paredzētajam lietojumam un saskaņā ar ražotāja tehniskajām instrukcijām un ieteikumiem.

c. Par jebkādiem iekārtas darbības traucējumiem jāziņo 48 stundu laikā pēc to rašanās, pievienojot iekārtas iegādi apliecinošu dokumentu.

d. Visa garantijas perioda laikā juridiskās vai fiziskās personas, kas uzstādīja iekārtu, apņemas veikt iekārtas apkopi.

* Apkalpošana ietver:

i. elektriskā ievada pārbaudi, iekārtai jābūt iezemētai.

ii. aukstumaģenta/ freona daudzuma un gāzes spiediena pārbaude.

iii. iekštelpu bloka filtru tīrīšana.

iv. iztvaicētāja un kondensatora tīrīšana.

v. iekštelpu un āra bloka ventilatoru un to lāpstiņu pārbaude.

vi. kondensāta novadīšanas šļūtenes pārbaude.

vii. izplūdes gaisa temperatūras pārbaude sildīšanas un dzesēšanas režīmos.

* Ja iekārta tiek ekspluatēta tikai vienu sezonu gadā (tikai dzesēšanas vai tikai sildīšanas režīmā, piemēram, dzesēšana vasaras sezonā un sildīšana ziemas sezonā), profilaktiskā apkope ir pietiekama reizi 12 mēnešos. Nosacījums – apkope jāveic juridiskai/fiziskai personai, kurai ir F-gāzes sertifikāts un kvalifikācija, kā arī atbilstošs aprīkojums.

**Ja iekārta ir uzstādīta ļoti putekļainā vai netīrā vidē, apkope jāveic reizi 6 mēnešos.

 

  1. Ofiacialā Nordis dīlera sniegtā produkta kvalitātes garantija nav spēkā un nav spēkā šādos gadījumos:

a. pircējs/galīgais lietotājs vai nesertificēta trešā persona ir pati veikusi produkta remontu;

b. precei ir mehāniski, termiski, ķīmiski vai citi bojājumi;

c. prece nav izmantota paredzētajam mērķim;

d. lietošana, uzglabāšana, glabāšana, noliktava, transportēšana vai uzstādīšana ir notikusi neatbilstoši uzstādīšanas vai lietošanas tehniskajai dokumentācijai;

e. prece ir sabojāta vai sabojājušas trešās personas, un tas nekādā veidā nav saistīts ar dabisku nolietojumu un/vai bojāšanos vai citām trešo personu darbībām, ko Nordis oficiālais pārstāvis vai preču ražotājs nevar ietekmēt, t. i., plūdi, vētra, zibens, īssavienojums, lietusgāzes, dabas katastrofa, nelaimes gadījums, ugunsgrēks, elektriskā sprieguma svārstības, elektrības padeves pārtraukums vai citi līdzīgi apstākļi;

f. preces neuzturēšana;

g. iekārta ir atkārtoti uzstādīta citā vietā;

h. iekārtu uzstādījusi juridiska/fiziska persona, kurai nav darbības ar aukstumu aģentu sertifikāta;

i. garantijas saņēmējs nav nokārtojis vismaz vienu parādu garantijas devējam vai ir iegādājies produktu nelikumīgi, vai nevar uzrādīt PVN rēķinu vai citu produkta iegādi apliecinošu dokumentu;

j. uz ierīces nav oriģinālās ražotāja uzlīmes/etiķetes, pēc kuras var identificēt un skaidri noteikt: precīzu modeļa kodu, izgatavošanas datumu, sērijas numuru;

k. ierīce tika izmantota vecas sistēmas vietā, kas bija netīra, piesārņota, neiztīrīta;

l. iekārta ir darbināta nepiemērotā vidē (nav ievēroti temperatūras un mitruma ierobežojumi).

 

  1. Juridiskajai vai fiziskajai personai, no kuras iegādāta iekārta, ir jābūt pirmajai pusei, kas iesniedz garantijas prasību.

 

  1. Garantija ir spēkā visās Eiropas valstīs. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, lūdzu, sazinieties ar Nordis izplatītāju valstī, kurā iegādājāties iekārtu.

 

  1. Preču pieņemšana. Gadījumā, ja nodošanas/pieņemšanas laikā pamanāt sūtījuma/paketes un/vai preču ārējā izskata bojājumus vai neatbilstības preču montāžā, noteikti nofotografējiet preces un izdariet par to atzīmi nodošanas/pieņemšanas dokumentā, kā arī divpusēji parakstieties kurjera, kas jums piegādāja preces, klātbūtnē. Šaubu gadījumā atveriet iepakojumu kurjera klātbūtnē un pārbaudiet, vai preces ir neskartas un nesabojātas. Ja klients paraksta pavadzīmi bez jebkādām piezīmēm, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots nesabojāts, un oficiālais pārstāvis vai brokeris par to nav atbildīgs:

a. turpmākām pretenzijām par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi nav radušies ražošanas defekta dēļ.

b. preču sastāva neatbilstībām, ja šādas neatbilstības var konstatēt, veicot preču ārējo pārbaudi.

Konfidencialitātes iestatījuma centrs

TĪMEKĻA VIETNES FUNKCIJU SĪKFAILI

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izpildītu ES privātuma nolēmumu prasības.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

ANONĪMISKO APMEKLĒTĀJU STATISTIKAS SĪKSATNES

Šīs sīkdatnes ļauj mums pārraudzīt vietni, izmantojot “Google analytics”. Tas ir Google nodrošināts rīks, kas vietņu īpašniekiem palīdz noteikt, kā lietotāji mijiedarbojas ar vietnes saturu. Tas palīdz apkopot datus analīzei, piemēram, cik reizes lietotāji apmeklēja vietni, kad, cik ilgi viņi pavada vietnē utt. Mēs izmantojam Google reCAPTCHA API kā daļu no mūsu pakalpojumiem, lai palīdzētu aizsargāt klientus un mūsu sistēmas no kibernoziegumiem surogātpasts un ļaunprātīga izmantošana.

_ga, _gat_gtag_UA_177503363_1, _gid,NID